Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Τι είναι τα Modules - Εγκατάσταση και τοποθέτηση σε ένα Joomla! Site

Αυτό που έχει κάνει τόσο δημοφιλές το Joomla! σε εκατομμύρια χρήστες στον κόσμο, είναι η πληθώρα των modules που μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα joomla! site. Όλα τα Joomla! sites εμπεριέχουν διάφορα Modules τα οποία είτε εκτελούν κάποιες συγκεκριμένες εργασίες, είτε διαχειρίζονται και παρουσιάζουν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες.